Op 19 december jl. heeft minister Koolmees van SZW, mede namens de staatssecretaris van Financiën, de Tweede Kamer geïnformeerd over de loonstrookjes-en-koopkracht-2019.

De loonstrookjes van de meeste werknemers, gepensioneerden en uitkeringsgerechtigden zijn in januari 2019 hoger dan in december 2018. Echter, gepensioneerden met een klein aanvullend pensioen zien een lager nettoloon op het loonstrookje van hun pensioenfonds. Dit komt omdat de overheid het tarief in de eerste schijf van de inkomstenbelasting heeft verhoogd (met 0,10 procentpunt tot 36,65%). Deze daling wordt echter gecompenseerd door een hogere aftrekbare ouderenkorting bij belastingaangifte (met €178 tot € 1.596). Bij een hoog aanvullend pensioen overheerst het effect van het lagere tarief in de tweede en derde schijf waardoor ook deze loonstrookjes positiever zijn.
(Bron: ministerie van SZW / Pensioenfederatie)

Zie ook de tabel op de laatste pagina van de kamerbrief-loonstrookjes-en-koopkracht-2019.