Bericht van het secretariaat van de KNVG:

Jongstleden woensdag, 12 november, is op het ministerie van SZW samen met andere ouderenorganisaties ambtelijk overleg geweest en hebben zij er nogmaals op
aangedrongen om niet te korten op de pensioenuitkeringen en ook om de premies niet te verhogen.

In het overleg hebben de ouderenorganisaties naar aanleiding van de brief (zie deze link) die zij eerder aan de minister stuurden, aangegeven dat er eerst duidelijkheid moet komen over het nieuwe pensioenstelsel en de houdbaarheid ervan in een langdurige periode van lage rente.  De vakbonden, werkgevers en pensioenfondsen hebben gelijksoortige uitingen gedaan. Pas begin volgende week, als de minister een brief over dit onderwerp aan de Tweede Kamer stuurt, zal duidelijk worden wat zijn actie inhoudt.

Woensdag waren Joep Schouten (KNVG) en Jaap van der Spek (NVOG) aanwezig bij de eerste vergadering van de Klankbordgroep in Den Haag. Naar aanleiding van beide bijeenkomsten heeft Jaap van der Spek bijgaand artikel geschreven, waarin hij uitlegt wat de huidige stand van zaken in het pensioendossier is en hoe de seniorenorganisaties op dit moment in de pensioendiscussie staan.

Wilt u het artikel lezen, klik dan hier