Nu de zomer ten einde loopt is het goed om de balans op te maken. Hoe hebben we het tot nu toe gedaan in 2018?

Vanzelfsprekend is veel aandacht uitgegaan naar de stelselherziening. Begin van het jaar leek overeenstemming in de SER over een nieuw pensioensysteem haalbaar. Het nieuwe kabinet had in de regeringsverklaring op het toen al uitgelekte voorstel voor een naar een hybride tot “one size fits all” dwingend systeem, met pseudo potjes in de opbouwfase en afschaffing van de doorsneepremie, al gepreludeerd. KNVG maakte met de NVOG al eerder een toetsingscriterianota waaraan het toen nog geheime SER stuk zou worden afgemeten. De meest relevante andere ouderenorganisaties sloten zich daarbij aan. Groot enthousiasme voor het SER dictaat konden we als KNVG nog niet opbrengen.

Inmiddels kreeg de SER op pensioengebied steeds meer tegenwind en kwam naar buiten dat de sociale partners los van de kroonleden een alternatief hadden uitgedokterd dat een goede verbetering van het huidige systeem beloofde zonder elk pensioenfonds dat alternatief op te dringen. In dit eveneens uitgelekte voorstel bleven het collectieve karakter en de uitkeringsregeling behouden. Wel sneuvelt de garantie van 97,5% zekerheid op een nominale uitkering. Men ging over op een “ambitiecontract”. Hierdoor kan de bij een garantie behorende risicovrije rente worden vervangen door een hogere rentevoet waarin de markt en het rendement van een pensioenfonds meer leidend wordt. Lees verder hier