Dat wordt de sprekende en duidelijke naam van de nieuwe organisatie van verenigingen van gepensioneerden die ontstaat door de fusie van KNVG en NVOG.

Op 13 november is in Culemborg een gezamenlijke Algemene Ledenvergadering van de KNVG en de NVOG gehouden. In deze bijzondere ALV is het voorstel om beide koepels te fuseren tot ‘Koepel Gepensioneerden’ met algemene stemmen aangenomen.

Het bestuur van de Vereniging van Gepensioneerden bij Heineken onderschrijft dit besluit van harte en is blij dat de krachten nu gebundeld zijn in ‘Koepel Gepensioneerden’.

‘Koepel Gepensioneerden’, KG, wordt juridisch een feit op 1 januari 2020 en vertegenwoordigt dan ca. 300.000 leden van een groot aantal verenigingen van gepensioneerden.  Daarmee wordt KG een krachtige partner in de pensioendiscussie.

‘Koepel Gepensioneerden’ krijgt al direct bij de start een meer professionele aanpak, met secretariële ondersteuning en een beleidsmedewerker voor ieder drie dagen per week. Het hoofdkantoor wordt gevestigd op het huidige adres van de NVOG in Utrecht.

‘Koepel Gepensioneerden’ krijgt verder een voorzitter van buiten de bestaande besturen en daarnaast nog zes andere bestuursleden. Van der Rijst is namens de KNVG samen met Jo Kelleter van de NVOG belast met het selecteren van die bestuurders. De zes bestuursleden zijn inmiddels geselecteerd en benoemd. Naar een nieuwe voorzitter wordt nog gezocht.