Aan alle leden van de Vereniging van Gepensioneerden bij Heineken,

Zoals eerder gecommuniceerd heeft er per 1 januari 2023 een pensioenindexatie plaatsgevonden van 14,33%. Dit houdt in dat de bruto pensioenuitkering vanaf 1 januari 2023 met dit percentage wordt verhoogd ten opzichte van de bruto uitkering in december 2022. Nu de eerste pensioenbetaling van 2023 is gedaan, blijkt er enige onduidelijkheid te zijn over deze betaling. De eerste betaling van deze hogere uitkering zal plaatsvinden in februari, waarbij dan tevens de nabetaling over januari zal worden gedaan. Vanaf maart zal dan de reguliere uitkering worden betaald.

Voor de officiële communicatie verwijs ik u naar de website van het Heineken Pensioenfonds, klik hiervoor op deze link.