Het concept-notulen van de Algemene Ledenvergadering van 2 april j.l. vindt u hier.