Gehouden op 2 april 2019 in de Heineken Experience in Amsterdam

Alvorens de vergadering plaatsvond gaf de CEO van Heineken, Jean Francois van Boxmeer, in vogelvlucht de historie van Heineken van de laatste dertig jaar weer. In het bijzonder schetste hij de enorme groei die de onderneming heeft doorgemaakt, zowel in volume, winst maar bovenal in geografische expansie. Met betrekking tot de ontwikkeling van het  Heineken pensioen betreurde hij het verlies aan koopkracht sinds 2009 van zo’n 13% maar legde de ‘bal’ neer bij de extreem lage rentestand die door de Europese Centrale Bank wordt gestimuleerd.

Vervolgens gaven Michiel Kamermans en Rob van der Berg, bestuursleden van het Heineken Pensioenfonds (HPF), een presentatie over het HPF en gingen met name in op de totstandkoming van het beleggingsbeleid. Deze presentatie is op de website beschikbaar onder ‘Nieuws’. Het is complexe materie die zich leent om daar in een kleiner gezelschap dieper op in te gaan. Bij voldoende belangstelling zal er in de naaste toekomst een bijeenkomst worden georganiseerd voor die leden die meer willen weten over het beleggingsbeleid.

Na de lunch vond de Algemene Ledenvergadering plaats. Er waren circa 160 leden aanwezig in het Koelschip van de Heineken Experience. De jaarrekening werd goedgekeurd, de contributie voor het lidmaatschap werd voor 2020 vastgesteld op €15,00.

Francis Tjaarda treedt na 6 jaar af als bestuurslid. Ze werd bedankt voor haar grote inzet en bijdrages.

Janine van Oosten (voorzitter), Roelf Duursema (vicevoorzitter) en John Muller (lid) traden volgens de statuten af en werden allen voor een tweede termijn van 3 jaar herbenoemd.

Als nieuwe leden van het bestuur ging de vergadering akkoord met de benoeming van Anita Goudswaard-Ruigrok en Herman van de Bergh voor een periode van 3 jaar.

Na de sluiting van de ALV was er nog een gezellig samenzijn waarbij menigeen dierbare herinneringen deelde onder het genot van een mooi glas Heineken bier.

 

========================