11 maart 2020

Wij gaan er op dit moment nog van uit dat de Algemene Ledenvergadering (ALV) op 7 april doorgaat.

Maar omdat de situatie elke dag kan veranderen, laten we u vrijdag 27 maart definitief weten of de bijeenkomst wel of niet doorgaat.

Als u zich heeft opgegeven voor de ALV en nu al weet dat u niet naar de bijeenkomst komt, dan verzoeken we u vriendelijk om dit sowieso zo snel mogelijk per email (ledenadministratie@vvgheineken.nl) aan ons te melden.

Het Bestuur van de VvGH