Op 15 december 2022 debatteerde de 2e Kamer over  bovengenoemd wetsvoorstel met minister Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) over de voors en tegens van het nieuwe pensioenstelsel.

Een modernisering van het pensioenstelsel. Dat is het doel van een nieuwe wet op basis van het pensioenakkoord dat het kabinet in 2019 met werknemers- en werkgeversorganisaties heeft gesloten. Het voorstel leidde de afgelopen tijd tot uitgebreid debat in de Kamer, waarna besloten is tot een artikelsgewijze behandeling op 2 en 5 december.

Het is een bijzonder proces geweest, zegt Schouten, en een uitputtingsslag. Maar de vele debatten hebben het wetsvoorstel wel beter gemaakt. Lees hier verder