Ruim een week na Prinsjesdag is het stof neergedwarreld en is de boodschap “Iedereen gaat erop vooruit”, die werd verwoord in de troonrede, grondig geanalyseerd door meerdere partijen. U heeft al menig oordeel over de betrekkelijkheid van het erop vooruit gaan, met name voor gepensioneerden kunnen lezen en horen.

Onder ‘Nieuws’, hebben wij de reacties van de koepel organisaties KNVG en NVOG geplaatst. Wij onderschrijven deze reacties op de Miljoenennota.

Zolang de door De Nederlandse Bank (DNB) verplichte rekenrente door de pensioenfondsen moet worden gehanteerd, blijft een echte vooruitgang door middel van de indexatie van pensioenen echter een heikel punt.

Op 21 november vindt de eerste regiobijeenkomst plaats in Den Bosch. Wij kijken uit naar de response van onze leden in de regio Den Bosch en zijn benieuwd naar het aantal leden, dat naar de bijeenkomst komt. Voor ons een goede graadmeter om te bekijken of een regiobijeenkomst onze leden aanspreekt. Als dit het geval is, gaan we deze bijeenkomsten ook in andere regio’s organiseren samen met leden, die de coördinatie op zich willen nemen. Herman van den Bergh is wat dit betreft pionier in de regio Den Bosch.

Janine van Oosten