Veel leden hebben aangegeven elkaar wat vaker te willen ontmoeten in de regio. Om dit te kunnen doen organiseert de VvGH op vrijdagmiddag 30 september a.s. een Regiobijeenkomst bij VRUMONA in Bunnik, Vrumonaweg 2. De middag biedt alle mogelijkheid uitgebreid bij te praten en nieuwe informatie te krijgen over wonen.

De “Werkgroep Wonen” van de VvGH heeft twee inspirerende gastsprekers van de Vereniging Eigen Huis (VEH) gevonden die een interessante lezing zullen geven tijdens deze VvGH Regiobijeenkomst. Zij gaan interactief de uitkomsten van een groot landelijk onderzoek met ons delen. Dat onderzoek heeft de VEH laten uitvoeren om inzicht te krijgen in de (toekomstige) woonsituatie/wensen van 55-plussers. Aan dat onderzoek hebben ca. 82.000 personen meegedaan.

Het programma is als volgt:

12:00 uur Inloop
12:30 uur Broodjeslunch met introductie VRUMONA door Evelien Sanders-De Boer, algemeen directeur
13:30 uur Interactieve presentatie Vereniging Eigen Huis
Vanaf ca. 15:00 uur tot 17:00 uur gezellig samen zijn

Omdat VRUMONA in Bunnik maximaal 50 personen kan ontvangen zijn voor deze Regiobijeenkomst bij VRUMONA in eerste instantie de leden uitgenodigd met een postcode tussen 3400 en 4247 (provincie Utrecht). Toch zijn er nog ruim 30 plaatsen beschikbaar en daarom nodigt de “Werkgroep Wonen” ook leden uit die buiten de provincie Utrecht wonen om zich ook aan te melden. Het aanmelden kan tot maandag 19 september. Gelieve bij aanmelding (via ledenadministratie@vvgheineken.nl) uw naam, adres en woonplaats te vermelden.