Pensioen Pro (hèt blad over pensioenen in Nederland) besteedt in een paginagroot artikel aandacht aan de enquête die de Koepel Gepensioneerden (de grootste seniorenorganisatie van Nederland, waarbij zowat alle verenigingen van gepensioneerden bij bedrijfstak-, ondernemingspensioenfondsen en pensioenverzekeraars zijn aangesloten) recent onder haar lidverenigingen hield.

Hier leest u dit interview.