Onderwerpen uit de Nieuwsbrief  van 26 februari 2022 zijn:

  • Senaat neemt maar liefst drie moties tegen ontkoppeling AOW aan
    Vorige week debatteerde de Eerste Kamer over de regeringsverklaring. Na een stevige lobby van de Koepel Gepensioneerden en andere seniorenorganisaties werden daarbij maar liefst drie moties tegen de door het kabinet aangekondigde ontkoppeling van de AOW ingediend. Gisteren werd daarover gestemd. Lees hier wat het resultaat was
  • Onderzoek langer thuis kunnen wonen van senioren
    Tom Geurts is student aan de Hogeschool Rotterdam en zeer betrokken bij het zorgen dat senioren langer thuis kunnen blijven wonen. Hij is na de vele gesprekken met zijn eigen opa en oma over hun woonwensen op dit moment, aan het onderzoeken hoe het bedrijf waar hij afstudeert, senioren kan helpen met het verzilveren van de woning en de woning daarbij kan verduurzamen en levensloopbestendig kan maken. Lees in de Nieuwsbrief wat hij met zijn  onderzoek en uw medewerking wil aantonen wat eventuele mogelijkheden zijn.
  • Geen pensioen, wat kun je doen?
    Ongeveer 10% van de werknemers in Nederland bouwt geen pensioen op. In het Pensioenakkoord van 2019 is afgesproken dat de Stichting van de Arbeid met een plan van aanpak zou komen om deze zogenaamde ‘witte vlek’ terug te dringen. In Pensioen Magazine geeft pensioenexpert Jacqueline Verhulst de laatste stand van zaken. Lees hier het artikel uit de SER-nieuwsbrief van deze week.