Nieuwsbrief nr 88 kunt u hier vinden. Hierin vindt u:

  • een bericht van de voorzitter
  • een korte terugblik op 2022 en vooruitblik op 2023
  • een terugblik van de pensioencommissie
  • het jaarplan van de Koepel Gepensioneerden
  • en de introductie bij de website van een afgeschermd deel voor vertrouwelijke informatie

Alle vorige nieuwsbrieven kunt u overigens vinden onder de tab: “Nieuwsbrieven / Archief“