Onderwerpen uit deze Nieuwsbrief  van 4 februari 2022 zijn:

  • Kennismaking door de Koepel van Gepensioneerden met seniorennetwerken politieke partijen smaakt naar meer;
    Doel van deze bijeenkomst was om nader met elkaar kennis te maken, standpunten en ideeën over voor senioren belangrijke thema’s uit te wisselen en te verkennen op welke dossiers eventueel samengewerkt kan worden. Lees hier of deze kennismaking een succes was.
  • Vooruitgang in het overleg met de partijen die betrokken waren bij het pensioenakkoord over gesloten fondsen;
    Enige tijd geleden heeft de Koepel Gepensioneerden er bij de partijen die het pensioenakkoord sloten op aangedrongen om een oplossing te vinden voor zogenaamde gesloten pensioenfondsen. Dat zijn fondsen waar geen premie meer binnenkomt, maar die wel beschikken over een vermogen dat is bestemd voor gepensioneerden en ‘slapers’ (mensen die ooit premie hebben betaald aan het fonds in kwestie, vervolgens hun loopbaan elders hebben voortgezet en hun in het fonds opgebouwde pensioenrechten niet hebben meegenomen). Omdat bij dergelijke fondsen vaak geen werkgever meer betrokken is, is het volgens de komende wetgeving niet mogelijk om over te stappen naar het nieuwe pensioenstelsel. Zo’n beslissing moet immers worden genomen door sociale partners: werkgever en vakbonden. Volgens de Koepel moeten ook gesloten pensioenfondsen de keuze hebben om wel of niet over te stappen, ook als er geen werkgever meer is. Lees hier daar meer over