Dit zijn de onderwerpen die u leest in deze nieuwsbrief:

  • De column van Koepelvoorzitter John Kerstens naar aanleiding van het Tweede Kamerdebat over de Wet Toekomst Pensioenen van jl. donderdag met als titel “Nieuws dat geen nieuws is”
  • Wat wordt er bedoeld met het begrip ‘Sociale Kaart’
  • En tot slot, de Algemene Vergadering van de Koepel Gepensioneerden stemde in met de begroting en het Jaarplan 2023. Waarom, wat staat er in en wat betekent dat?

De gehele nieuwsbrief kunt u hier lezen.