Dit zijn de onderwerpen die u leest in deze nieuwsbrief:

 • Lidverenigingen Koepel Gepensioneerden gevraagd zich te melden!
  Onlangs heeft voorzitter John Kerstens van de Koepel Gepensioneerden (opnieuw) gesproken met de voorzitter van de Pensioenfederatie. Het doel van Kerstens gesprek was om hem duidelijk te maken dat het nu echt tijd wordt eens aandacht te besteden aan de lidverenigingen van de Koepel vanwege de stem die hun leden hebben t.a.v. de overgang naar de nieuwe pensioenwet. Lees waarom Kerstens daar zo op hamert.
 • Nog even geduld…
  De Tweede Kamer begint er inmiddels een gewoonte van te maken: geen enkel debat over de nieuwe Pensioenwet wordt in één keer afgerond. Het eerste wetgevingsoverleg nam maar liefst vier vergaderdagen in beslag terwijl het daaropvolgende plenair na twee lange sessies voorlopig ‘on hold’ is gezet. En ook de voor afgelopen week (2 december) ingeplande artikelsgewijze behandeling van de wet vergt een tweede ronde, en wel op maandag 5 december. Hoe lang gaat het nog duren en is het nog op tijd voor de verkiezingen?
 • Sigaar terug in de doos?
  Nadat met name de Eerste Kamer het kabinet eerder al dwong de voorziene verhoging van het wettelijk minimumloon door te vertalen naar een verhoging van de AOW (en zo de zogenaamde ‘koppeling’ in stand te laten), wees de Senaat afgelopen week opnieuw de weg. Welke weg?
 • Koopkracht: dezelfde rechten in box 3 voor niet-bezwaarmakers
  Enkele weken geleden berichtten wij u over de Wet rechtsherstel box 3. Een kwestie die van belang is voor alle mensen die spaargelden en/of beleggingen in box 3 van de inkomstenbelasting hebben opgegeven en daarover belasting hebben moeten betalen. Daar waren rekenregels voor maar waren die niet voor iedereen hetzelfde. Is dat na protest van de 1e Kamer zo gebleven?
 • Toegankelijk betalingsverkeer vergt grotere prioriteit
  Jongstleden 15 november constateerde het Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer (MOB) dat Toegankelijk betalingsverkeer nog meer prioriteit vergt. Het MOB roept banken daarom ook op om meer prioriteit te geven aan het verbeteren van de toegankelijkheid van betaaldiensten.
 • Campagne Laad ‘m op en laat ‘m aan
  Bijna acht op de tien 75-plussers ontvangen het NL-Alert testbericht op hun mobiele telefoon. Daarmee is het bereik van NL-Alert ook onder deze groep hoog. Maar het kan nog beter.

De gehele nieuwsbrief kunt u hier lezen.