Dit zijn de onderwerpen die u leest in deze nieuwsbrief:

  • Verhoging AOW niet zo hoog als gesuggereerd
    Als je de kranten van afgelopen week mag geloven, is het feest voor senioren: niet alleen stijgen hun pensioenen fors, maar er is ook nog eens maar liefst tien procent verhoging van hun AOW op til. De grootste krant van Nederland noemde gepensioneerden zelfs ‘spekkoper’. Is dat wel zo?
  • Casino-procedure verloren
    Naar aanleiding van de zoveelste verloren juridische procedure rondom pensioenen waarvoor gepensioneerden gevraagd is om een geldelijke bijdrage, schreef Koepel-voorzitter John Kerstens op persoonlijke titel een column hierover
  • Herhaalvaccinatie tegen corona
    De herhaalprik tegen corona is extra belangrijk voor mensen van 60 jaar en ouder en mensen met een kwetsbare gezondheid. Hoe ouder je bent, des te sneller neemt je afweer tegen het coronavirus af. Dus om 60-plussers hier nogmaals op te attenderen kunt u in dit artikel linkjes vinden over de zin en onzin over het nemen van deze herhaalprikken.

De gehele nieuwsbrief kunt u hier lezen.