Onderwerpen die in deze Nieuwsbrief worden behandeld:

1- Koepel Gepensioneerden dringt aan op meer tempo met boosterprik

In een gezamenlijk persbericht met andere seniorenorganisaties hamerde de Koepel Gepensioneerden deze week op het zo snel mogelijk zetten van de ’boosterprik’ bij 60-plussers. Dat is de beste manier om besmettingen, ziekenhuisopnames en erger onder senioren te voorkomen. Juist bij hen neemt de bescherming van eerdere vaccinaties het snelst af. Daarom zijn het nu (opnieuw) vooral senioren die in het ziekenhuis terechtkomen. Lees meer in de Nieuwsbrief

2- Juridische achtergrondinformatie in het kader van het nieuwe pensioenstelsel voor senioren-verenigingen, belanghebbenden- en verantwoordingsorganen

Tijdens het succesvolle seminar dat de Koepel Gepensioneerden onlangs organiseerde voor leden van seniorenverenigingen, belanghebbenden- en verantwoordingsorganen werd ook een presentatie gehouden over hun juridische positie in het kader van de eventuele overgang naar een nieuw pensioencontract, zoals voorzien in het in 2019 gesloten pensioenakkoord. Lees meer in de Nieuwsbrief

3- Koepel Gepensioneerden wijst politiek opnieuw op het belang van échte indexatie

Volgende week (dinsdag) bespreekt de Tweede Kamer de begroting van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. In de aanloop daarnaartoe heeft de Koepel Gepensioneerden (samen met andere seniorenorganisaties) de woordvoerders van de verschillende politieke fracties aangeschreven. Lees meer in de Nieuwsbrief

4- Kabinet stuurt wetsvoorstel pensioenakkoord naar Raad van State

Ruim twee jaar nadat kabinet, vakbonden en werkgevers een pensioenakkoord sloten is het wetsvoorstel dat daaruit voortvloeit (en waarvan de tekst nog niet openbaar wordt gemaakt) naar de Raad van State gestuurd. Die gaat daar nu advies over uitbrengen, waarna het voorstel (al dan niet aangepast) naar de Tweede Kamer gaat. Dan spreken we inmiddels vermoedelijk over maart volgend jaar. En daarna start de parlementaire behandeling; eerst in de Tweede, en daarna in de Eerste Kamer. Het kabinet mikt erop dat de nieuwe Pensioenwet vervolgens op 1 januari 2023 in werking kan treden. Lees meer in de Nieuwsbrief

5- Advies aan zelfstandig thuiswonende senioren

Het coronavirus heeft flink toegeslagen, vooral bij oudere mensen. Als we de statistieken lezen, dan zien we dat vanaf een bepaalde leeftijd meer mensen met ernstige klachten in het ziekenhuis zijn opgenomen en overlijden. Vaccinatie geeft goede bescherming, maar die bescherming wordt bij ouderen na verloop van tijd minder. Het is dus belangrijk dat u de boostervaccinatie haalt om uw afweer op te peppen. Door het hoge aantal infecties in de hele bevolking is het risico op besmetting nu groot. En vaccinatie voorkomt niet altijd overdracht of ernstige ziekte.

Ouderen krijgen daarom het advies om -voor hun eigen veiligheid en de veiligheid van anderen- een aantal extra voorzorgsmaatregelen te nemen.

Lees hier het OMT advies.