Deze week zijn de volgende artikelen verschenen in de nieuwe nieuwsbrief van de Koepel Gepensioneerden t.w.:

  • Oproep Koepel Gepensioneerden: zet in op verbetering Pensioenwet
    Er is heel veel te zeggen over de uitslag van de verkiezingen. En dat is ook nodig want het landschap is nogal veranderd. Wat zal deze uitslag betekenen voor de verhoudingen in Nederland of voor de positie van Nederland in Europa en in de rest van de wereld.
    M.b.t. het pensioendossier lijkt het er tevens op dat het politieke landschap (ook) fors is veranderd. Stemde eerder nog twee derde van de Tweede Kamer voor de nieuwe Pensioenwet, na 22 november zijn de tegenstemmers in de meerderheid: 79 van de 150 zetels behoren straks toe aan partijen die destijds tegen de wet stemden. Wat gaat er nu gebeuren?
  • Regeringscommissaris transitie pensioenen van start
    Tijdens de behandeling van de nieuwe Pensioenwet werd op aandringen van CDA en D66 door minister Schouten toegezegd dat er een regeringscommissaris zou komen. Die moet toezien op de overgang (de transitie) naar een nieuw pensioenstelsel. Afgelopen week is professor Fieke van der Lecq (hoogleraar Pensioenmarkten aan de Universiteit van Amsterdam) als regeringscommissaris transitie pensioenen aangesteld. John Kerstens, voorzitter van de Koepel Gepensioneerden, is blij dat de naam van de regeringscommissaris nu bekend is: ‘Dat is geen dag te vroeg’. Waarom vindt hij dat?

Klik hier om de laatste nieuwsbrief van de Koepel te lezen.