Dit zijn de artikelen die in de Nieuwsbrief van de Koepel (nr. 27) staan:

  • DigiHandig lespakket voor leren over de smartphone
    DigiHandig maakt leren over de smartphone eenvoudiger, veiliger en leuker. Sinds de lancering in november 2022 hebben al meer dan 3.500 mensen de stap gezet om te oefenen met DigiHandig. Lees hier verder…
  • Notitie flexibele regeling
    De Wet Toekomst Pensioenen biedt (bij overstappen naar een nieuwe pensioenregeling) de keuze uit twee contracten: de flexibele regeling en de solidaire. De Koepel Gepensioneerden heeft niet op voorhand een voorkeur voor een van beide contractsvormen. De uiteindelijke keuze (en de definitieve invulling van het contract) zal afhangen van de karakteristieken van het fonds en van z’n (gewezen) deelnemers alsook van hun voorkeuren. Omdat vakbonden hun onderhandelaars op pad hebben gestuurd met de oekaze overal solidaire regelingen af te spreken, blijkt het in het proces om te komen tot een contractskeuze moeilijk om de flexibele regeling überhaupt over het voetlicht te brengen. Daarom is in het kortgeleden binnen de Koepel Gepensioneerden van start gegane platform flexibele regelingen gesproken over het vervaardigen van een notitie waarin dieper wordt ingegaan op de ins en outs van de flexibele regeling. Die notitie (waarvoor veel dank verschuldigd is aan Emiel Stolp en Jos Berkemeijer) wordt dit weekend verstuurd aan alle lidverenigingen van de Koepel Gepensioneerden.