In deze nieuwsbrief, met voor u als lid slechts één interessant artikel, geeft de Koepel Gepensioneerden een aantal schoten voor de boeg over de komende mogelijke indexatie.