Deze week staan er twee belangrijke artikelen in de Nieuwsbrief van de Koepel t.w. een artikel over het feit dat ondanks dat het kabinet is gevallen, de invoering van de nieuwe pensioenwet gewoon doorgaat en een artikel aangaande zorgen/kritiek die men heeft over de plannen t.a.v. de ouderenzorg. M.a.w. lees deze nieuwsbrief (klik hier) en bepaal uw eigen standpunt hierover.