De volgende items komen aan bod in de 16e Nieuwsbrief van de Koepel:

  • Einde in zicht?
    Sinds 2010 wordt er al nagedacht over een nieuw pensioenstelsel. Zo’n tien jaar geleden strandde de eerste poging daartoe, toen de vakbeweging bijna uiteenspatte naar aanleiding van een destijds met kabinet en werkgevers gesloten akkoord. Gaat het dan nu wel lukken? Het lijkt er wel op, maar in de politiek is alles mogelijk en niets is wat het lijkt. Het artikel vindt u hier.
  • Beter af met Beter Oud
    Het consortium BeterOud bestaat uit partijen die samenwerken en daar afspraken over maken. Binnen dit conglomeraat zetten ouderen, professionals en organisaties zich samen in om ouderen hun leven zo zelfstandig en waardevol mogelijk te laten leiden. Ook als zij afhankelijk worden van zorg of ondersteuning.  De Koepel Gepensioneerden is partner van BeterOud. Deze week verscheen de “mei-nieuwsbrief” van BeterOud die wij graag aan u doorgeven. Er staan veel tips in over gezondheid en bewegen. U leest hem hier.