De volgende onderwerpen komen aan bod in deze Nieuwsbrief van de Koepel:

De Koepel doet een oproep aan de lid-verenigingen
In het kader van voorbereidingen m.b.t. het invoeren van de nieuwe pensioenwet (moet overigens nog goedgekeurd worden door de 1e Kamer), is een aantal verenigingen van plan hun leden te raadplegen om zo nog scherper in beeld te krijgen wat die belangrijk vinden zoals bijvoorbeeld het maximaal inzetten op inhaalindexatie bij overstappen, of zo veel mogelijk indexatie vóór het overstappen, of een buffer in de nieuwe regeling om verlagingen bij tegenvallende beleggingsresultaten te voorkomen. Om lid-verenigingen elkaar een beetje te helpen, doet de Koepel een oproep aan die verenigingen welke hun leden bijvoorbeeld al via een enquête om hun opvatting hebben gevraagd, die enquête ter beschikking te stellen aan collega-verenigingen. Die kunnen er dan hun voordeel mee doen.

Huh, krijg je geen betaalrekening?
Misschien wist u het niet maar niet iedereen kan zomaar een eigen betaalrekening krijgen. Waarom dat is leest u in deze nieuwsbrief.

Oproep voor de Algemene Ledenvergadering van de Koepel voor Gepensioneerden
Deze zal op woensdag 14 juni 2023 plaatsvinden en is bestemd voor de bestuursleden van de lid-verenigingen (zoals de VvGHeineken)

Facebookpagina van de Koepel Gepensioneerden
Heeft u weleens de Facebookpagina van de Koepel Gepensioneerden bezocht?  De Koepel plaatst daar artikelen die betrekking hebben op de thema’s pensioenen, koopkracht en zorg. Ga er eens naar toe, misschien leest u daar iets wat u nog niet wist.

Door hier te klikken kunt u de nieuwsbrief van de Koepel doorlezen.