In deze nieuwsbrief van de Koepel vindt u deze week de volgende interessante artikelen:

  • Leeftijdsdiscriminatie
    AOW’ers die nog aan het werk zijn, komen niet in aanmerking voor de STAP-regeling. Dat is regelrechte leeftijdsdiscriminatie, zegt de Seniorencoalitie. In een brief roepen de ouderenorganisaties de Tweede Kamer op om minister Van Gennip te vragen de regeling per direct open te stellen voor deze groep. Maar er is meer, dus lees dit volledige artikel in de nieuwsbrief van de Koepel.
  • Zorgen over uitvoering nieuwe Pensioenwet
    Nu de Eerste Kamer zich buigt over de nieuwe Pensioenwet heeft de Koepel Gepensioneerden er (nog eens) op aangedrongen kritisch te kijken naar de uitvoerbaarheid van de wet want daar is alle reden toe. Er zijn nl. steeds meer signalen vanuit de pensioenwereld zelf dat het allemaal niet zo eenvoudig is. Wie bepaalt straks wat er wel en wat er niet kan?
  • Handreiking gesloten pensioenfondsen op een haar na gevild
    In een overleg met het ministerie zijn afgelopen week, lijkt het, de laatste puntjes op de i gezet. Het ministerie heeft toegezegd dat alle op de concept Handreiking door de Koepel ingebrachte verbetervoorstellen zullen worden overgenomen.

M.a.w. er is weer genoeg gebeurd om deze nieuwsbrief van de Koepel door te lezen.