Onderwerpen uit de nieuwsbrief van 26 maart 2022 zijn:

 • Verslag van het gesprek met minister Schouten
  Afgelopen week spraken Koepel-voorzitter John Kerstens en vertegenwoordigers van andere seniorenorganisaties met minister Carola Schouten, minister voor Armoedebestrijding, Participatie en Pensioenen. Centraal in dat gesprek stond het wetsvoorstel Toekomst Pensioenen, dat volgende week aan de Tweede Kamer zal worden aangeboden. Lees dit verslag verder in de nieuwsbrief.
 • C-support: nazorg voor COVID-19-patiënten
  Lees in de nieuwsbrief  wat dit is, voor wie dit bedoeld is en hoe te bereiken.
 • Extra Algemene Vergadering van de Koepel Gepensioneerden op 13 april!
  Nu het ernaar uitziet dat het wetsvoorstel Toekomst Pensioenen onvoldoende tegemoetkomt aan de eisen van de Koepel Gepensioneerden ziet het bestuur van de Koepel zich genoodzaakt om een extra Algemene Vergadering bijeen te roepen om u nader te informeren en welke stappen moeten worden gezet. Lees in de nieuwsbrief waar die wordt gehouden en wat u meer te horen krijgt.
 • CBR waarschuwt voor misleidende websites
  Lees in de nieuwsbrief hoe u kunt voorkomen dat u bij de neus wordt genomen bij de aanschaf van de Gezondheidsverklaring voor het rijbewijs.
 • Tweede boosterprik voor 60-plussers
  Hoewel alle corona-maatregelen inmiddels zijn geschrapt, is nog steeds sprake van een fors aantal besmettingen. Terwijl 70-plussers al eerder in aanmerking kwamen voor een tweede boosterprik, kunnen vanaf dit weekend ook zestigers zo’n prik halen. Lees verdere tekst in de nieuwsbrief