Onderwerpen uit de Nieuwsbrief van 21 maart 2022 zijn:

 • Heropening debat over AOW in Eerste Kamer om de koppeling tussen de AOW en het wettelijk minimumloon volledig in stand te houden.
  Ondanks het feit dat het kabinet bij het aannemen van die moties was gesommeerd uiterlijk 8 maart helder te maken wat met deze moties zou worden gedaan, bleef het die dag stil. Daar nam de senaat echter geen genoegen mee. Lees de Nieuwsbrief over het heropenen (een unicum) van het debat over de regeringsverklaring.
 • Verder vindt u in deze nieuwsbrief de Themabrief Pensioenen en AOW.
 • Algemene Vergadering kritisch over uitwerking pensioenakkoord
  Vorige week woensdag kwam de Algemene Vergadering van de Koepel Gepensioneerden voor haar voorjaarsvergadering bijeen. Lees in deze nieuwsbrief wat er tijdens deze vergadering zoal werd besproken met natuurlijk de voortgang van het pensioendossier.
 • Twee nieuwe bestuursleden voor Koepel Gepensioneerden
  Tijdens de vorige week gehouden Algemene Ledenvergadering van de Koepel Gepensioneerden zijn twee nieuwe bestuursleden voorgedragen en (bij acclamatie) benoemd: Han Kooy en Han van Maanen. Daarmee zijn de door het vertrek van Noud van Vught en Dick Bode vrijgevallen plaatsen in het bestuur snel weer ingevuld. Lees hier verder…
 • Nieuwsbrief Age Platform Europe
  Ook bracht het Age Platform Europe deze week weer een nieuwsbrief uit die u kunt lezen door op deze link te klikken.