Onderwerpen uit de Nieuwsbrief van 12 maart 2022 zijn:

 • Koopkracht 2022 vs 2021
  Afgelopen woensdag heeft het Centraal Planbureau (CPB) het CEP2022 (Centraal Economisch Plan) gepresenteerd.  Lees in Nieuwsbrief nr. 11 van de Koepel waar het dit jaar met de koopkracht naar toe gaat.
 • Urgente Vacatures Koepel Gepensioneerden -Commissie Zorg, Welzijn en Wonen
  Het belang van de pensioenen en de financiële basis van pensioengerechtigden verdient veel aandacht en is complex. Maar de Koepel Gepensioneerden is niet alleen actief op deze dossiers. Ook op andere voor senioren belangrijke thema’s laat zij zich horen. Als het om de al jaren achterlopende koopkracht van ouderen gaat bijvoorbeeld. Maar ook om onderwerpen rondom zorg, wonen en welzijn. Lees in deze Nieuwsbrief waarom er opnieuw naar dringende versterking wordt gezocht in de commissie Zorg, Welzijn en Zorg. M.a.w. DENK EROVER NA!
 • Om tafel met Tweede Kamer over koopkracht
  De koepel van Gepensioneerden heeft opnieuw aandacht gevraagd voor de achterblijvende koopkracht van ouderen. Zij leveren namelijk al jaren in, terwijl werkenden er flink in koopkracht op vooruit zijn gegaan. Daar moet wat aan gebeuren. Daarom is zij, in samenwerking met andere ouderenorganisaties, op donderdag 10 maart wederom in gesprek gegaan met Tweede Kamerleden. Lees in de Nieuwsbrief wie bij dit soort rondetafelgesprekken aanwezig zijn en welk document met wensen en standpunten van de Seniorencoalitie aan de Kamerleden werd aangeboden.
 • Nieuwe banner
  Zoals u ongetwijfeld zult hebben gezien, heeft het logo van de Koepel Gepensioneerden  per januari 2022 een wijziging ondergaan. Lees in de Nieuwsbrief wat er veranderd is en waarom.