Onderwerpen uit de Nieuwsbrief  van 5 maart 2022 zijn:

 • Seniorenorganisaties in gesprek met Tweede Kamer over koopkracht
  De lobby van de Koepel Gepensioneerden en collega-seniorenorganisaties ANBO, KBO-PCOB en NOOM tegen het AOW-plan van het kabinet duurt nog steeds voort. Zo vindt binnenkort (op 10 maart en niet 17 maart zoals in Nieuwsbrief van de Koepel staat vermeld) een door de Tweede Kamer georganiseerd rondetafelgesprek plaats over de koopkracht van senioren. Uiteraard is de Koepel daarbij uitgenodigd. Lees hier verder wat de Koepel tijdens dit gesprek wil bereiken.
 • Inbreng Koepel Gepensioneerden in hoofdlijnendebat Volksgezondheid
  Volgende week debatteert de Tweede Kamer met de bewindspersonen van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Samen met andere seniorenorganisaties heeft de Koepel Gepensioneerden alle politieke partijen aangeschreven en daarbij gepleit voor aandacht voor senioren belangrijke thema’s. Lees hier waarvoor gepleit wordt.
 • Nieuwe leden commissie Zorg, Welzijn en Wonen gevraagd!
  De Koepel Gepensioneerden is niet alleen actief op het pensioendossier. Ook op andere voor senioren belangrijke thema’s laten we van ons horen. Als het om de al jaren achterlopende koopkracht van ouderen gaat bijvoorbeeld. Maar ook om onderwerpen rondom zorg, wonen en welzijn. Lees deze Nieuwsbrief waarom er naar versterking wordt gezocht in de commissie Zorg, Welzijn en Zorg.
 • Gemeenteraadsverkiezingen 2022
  In de Koepel nieuwsbrief nr. 7 kon u al flink wat informatie vinden over de gemeenteraadsverkiezingen van woensdag 16 maart. In dit document wordt er nog eens uitgebreide en aanvullende informatie gegeven over deze verkiezingen.