In deze ledenbrief nr. 02-23 vindt u een update van de laatste VvGH-activiteiten en een terugblik op de ALV van 16 mei jl.

Hier vindt u de ledenbrief.