In verband met de aflopende zittingstermijn in het bestuur van de huidige secretaris, is de Koepel Gepensioneerden op zoek naar iemand die zijn werkzaamheden gaat overnemen. Tevens is onze vereniging op zoek naar een algemeen bestuurslid met kennis van juridische zaken. Deze functies zullen worden vervuld op basis van vrijwilligheid met mogelijkheid voor een vrijwilligers- of onkostenvergoeding. Hieronder treft u de profielschetsen aan voor beide betrekkingen.

Profielschets secretaris

Profielschets bestuurslid juridische zaken

Voor uitgebreidere informatie over deze vacatures kunt u contact opnemen met de heer Dick van der Windt, tel.06 229 46 709

Reacties graag voor 31 januari sturen aan de voorzitter van de selectiecommissie, de heer John Kerstens, e-mailadres voorzitter@koepelgepensioneerden.nl