Beste leden van de VvGH,

Hierbij nodigen wij u van harte uit voor de 32ste Algemene Ledenvergadering van onze vereniging, die gehouden zal worden op donderdag 19 mei in de Heineken Experience te Amsterdam.

Deze dag is alleen toegankelijk voor de leden van onze vereniging!

In het ochtendprogramma zal Hans Böhm, Algemeen Directeur Heineken Nederland, ons bijpraten over de ontwikkelingen van Heineken in Nederland én de te verwachten effecten, op korte en middellange termijn, van de oorlog in Oekraïne op het Heineken concern.

Daarna is het woord aan Rogier Bouwman, voorzitter van de Stichting Heineken Pensioenfonds (HPF), die een presentatie zal geven over het HPF en de ontwikkelingen van het nieuwe pensioenstelsel.

’s Middags zal de reguliere ALV plaatsvinden met als afsluiting een aangekleed biertje. Het programma (zie link) en de stukken voor deze vergadering zoals het financieel verslag, jaarcijfers, jaarverslag van de secretaris over 2021, de notulen van de 31e ALV VvGH en de lijst van degenen die in 2021 zijn overleden, heeft u per post of e-mail mogen ontvangen.

Uw aanwezigheid bij de vergadering en uw betrokkenheid bij de vereniging wordt zeer op prijs gesteld. Contact met de leden is voor het bestuur essentieel om de belangen van de gepensioneerden te kunnen behartigen.

Wij verzoeken u uw aanmelding vóór 4 mei 2022 per e-mail te versturen naar  ledenadministratie@vvgheineken.nl onder vermelding van voornaam, achternaam, adres en telefoonnummer. Indien u geen gebruik maakt van e-mail, stuur dan svp het aanmeldformulier onderaan de aan u persoonlijk gezonden brief volledig ingevuld en in een gefrankeerde envelop naar: Ledenadministratie VvGH, van Eeghenstraat 27, 2406 TJ Alphen aan den Rijn.

Mocht u onverhoopt nadat u zich heeft aangemeld toch niet kunnen komen, wilt u zich dan ook weer schriftelijk d.m.v. dit afmeldformulier of per e-mail vóór 4 mei 2022 afmelden.

Een week voor de vergadering krijgt u van onze ledenadministratie een bevestiging van uw aan- en afmelding plus eventuele verdere informatie. Als u geen bevestiging van uw aanmelding heeft ontvangen, neem dan svp contact op met ledenadministratie@vvgheineken.nl.

Wij kijken ernaar uit u op donderdag 19 mei 2022 te mogen ontvangen in de Heineken Experience te Amsterdam!

Met vriendelijke groet,
Namens het bestuur,
Janine van Oosten
Voorzitter VvGH