Beste leden van de VvGH,

Hierbij nodigen wij u van harte uit voor de 31-ste Algemene Ledenvergadering van onze vereniging, die gehouden zal worden op dinsdag 5 oktober 2021 in de Heineken Experience of in het Muziekgebouw aan het IJ in Amsterdam. De definitieve locatie is afhankelijk van de actuele coronamaatregelen, die in de persconferentie op 17 september bekend gemaakt zullen worden.

Deze dag is alleen toegankelijk voor de leden van onze vereniging.

In het ochtendprogramma zal John Kerstens, voorzitter van de Koepel Gepensioneerden een presentatie geven over de Koepel en de standpunten van de Koepel met betrekking tot het nieuwe pensioenstelsel. Daarna is het woord aan Willem van Waesberghe, Global Heineken Master Brewer, die ons meeneemt in ’de Wondere Wereld van 0.0’.

’s Middags zal de reguliere ALV plaatsvinden met als afsluiting een aangekleed biertje. De agenda en stukken voor deze vergadering treft u aan in de bijlagen van deze uitnodiging.

Uw aanwezigheid bij de vergadering en uw betrokkenheid bij de vereniging worden zeer op prijs gesteld. Contact met de leden is voor het bestuur essentieel om de belangen van de gepensioneerden te kunnen behartigen.

Wij verzoeken u, uw aanmelding vóór 20 september per e-mail te versturen naar ledenadministratie@vvgheineken.nl onder vermelding van voornaam, achternaam en adres. Indien u geen gebruik maakt van e-mail, stuur dan svp het formulier onderaan deze brief volledig ingevuld in een gefrankeerde envelop naar Ledenadministratie VvGH, Goudmos 99, 2914 AG Nieuwerkerk a/d IJssel.

Mocht u onverhoopt niet kunnen komen, wilt u zich dan schriftelijk of per e-mail afmelden vóór 27 september 2021.

In verband met de capaciteit van de locatie en de COVID toegangsregels kunt u alleen deelnemen aan deze bijeenkomst na aanmelding. U begrijpt dat we ons moeten houden aan de op dat moment geldende COVID toegangsregels van de locatie, toegangscontrole kan hiervan deel uitmaken.

Een week voor de vergadering krijgt u van onze ledenadministratie een bevestiging van uw aanmelding en eventuele verdere informatie. Als u geen bevestiging van uw aanmelding heeft ontvangen, neem dan svp contact op met de ledenadministratie via mail: ledenadministratie@vvgheineken.nl.

Wij kijken ernaar uit u op dinsdag 5 oktober 2021 te mogen ontvangen in Amsterdam!

Met vriendelijke groet,

Namens het bestuur,
Janine van Oosten (Voorzitter VvGH)