Heeft u zich nog niet ingeschreven? Er zijn nog een aantal plaatsen beschikbaar!

 

Uitnodiging

Informatiesessie Beleggingsplan Heineken Pensioenfonds

maandag 14 oktober 2019

10.00 -12.30 uur

Hooiberg, Van Swietenzaal

Zoeterwoude

 

Tijdens de laatste Algemene Ledenvergadering hebben twee bestuursleden van het HPF, Michiel Kamermans en Rob van den Berg, een presentatie gegeven over het beleggingsplan van ons pensioenfonds. Dit is ingewikkelde materie, die in de ALV alleen oppervlakkig behandeld kon worden. Michiel en Rob hebben aangeboden om  –  indien gewenst – een extra sessie te organiseren voor een groep van 25 – 30 personen, waarbij dan dieper op dit onderwerp kan worden ingegaan.

Geïnteresseerden kunnen zich hieronder opgeven uiterlijk voor 6 september 2019:

Meldt zich aan voor de Informatiesessie Beleggingsplan HPF op 14 oktober 2019