Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 2 april j.l. hebben Michiel Kamermans en Rob van den Berg, bestuursleden van het HPF, een presentatie gegeven met de titel:

Hoe komt het beleggingsbeleid van het HPF tot stand & Hoe is het nu met uw pensioen”.

De presentatie is hier te bekijken.