Enquête Pensioenfonds over Effectiviteit van de communicatiemiddelen

Bron: Website Heineken Pensioenfonds

Het Heineken Pensioenfonds voert jouw pensioenregeling uit. Het pensioenfonds zet meerdere communicatiemiddelen in om met jou en de andere deelnemers te communiceren. Het is voor ons belangrijk om te weten wat jij van onze communicatie vindt.

Wij nodigen je dan ook van harte uit om de enquête in te vullen!

Gewezen deelnemers en pensioengerechtigden worden per brief benaderd met het verzoek om de enquête in te vullen via https://hpf.digitalestemming.com/login.