Van de Voorzitter
Onze nieuwsbrief is in een nieuw, moderner jasje gestoken.
Hiermee willen wij deze dynamischer en prettiger leesbaar
maken.
De schriftelijke stemronde voor de Algemene
Ledenvergadering is succesvol verlopen. Hartelijk dank
voor uw reacties en medewerking. Wij zijn blij, dat we het
verenigingsjaar 2019 kunnen afsluiten, al is het dan op
deze toch wel buitengewoon formele en weinig
persoonlijke manier.
Wij hopen dat het in 2021 weer verantwoord is een
normale Algemene Leden Vergadering te organiseren en
kijken daar naar uit. Elkaar ontmoeten tijdens de ALV is
een belangrijk onderdeel voor al onze leden

Hier de link naar Nieuwsbrief VvGH nr. 82