Met hierin de volgende onderwerpen:

– Bericht van de voorzitter

– Aankondiging van de Algemene Ledenvergadering op 2 april a.s.

– Terugblik op de Regiobijeenkomst in Den Bosch

– Nieuws van het Heineken Pensioenfonds en het Verantwoordingsorgaan

– Nieuws van de Zorgcommissie

– Van de Penningmeester en de Ledenadministratie

Link naar de Nieuwsbrief: Nieuwsbrief 77