Het pensioendossier staat volop in de aandacht. In deze Nieuwsbrief van de Koepel:

  • een toelichting door Koepel-voorzitter John Kerstens op de afronding van het ‘wetgevingsoverleg’ over de nieuwe Pensioenwet en een kritische noot bij alle politieke discussies over de totstandkoming. De eerstvolgende stap is het plenaire debat in de Tweede Kamer dat op 2 november a.s. gaat plaatsvinden met de bedoeling dat op die dag af te ronden.
  • Tegelijkertijd een tweede stuk dat door de Koepel onder de aandacht wordt gebracht namelijk “Kritiek Kamer op chantage minister”, omdat de minister de eerder tot stand gekomen soepelere indexatieregels niet na 1 januari wil verlengen. Dit om druk te kunnen zetten op Eerste en Tweede Kamer om in te stemmen met de nieuwe wetgeving.

Interessant dus! Klik hier om deze nieuwsbrief te lezen.