De onderstaande interessante artikelen kunt u vinden in de Koepel Gepensioneerden nieuwsbrief:

  • Minister Carola Schouten overtuigt afgelopen week nog niet in het wetgevingsoverleg over de nieuwe Pensioenwet
  • Voorzitter commissie pensioenen in PensioenPro aan het woord over het verhaal van de minister dat het m.b.t. de koopkracht wel goed zit in de nieuwe Pensioenwet
  • Nieuwe campagne fraudevoorlichting
  • Brieven aan Tweede en Eerste Kamer
  • Facebookpagna van de Koepel Gepensioneerden

Geïnteresseerd? Klik hier om deze nieuwsbrief te lezen.