Onderwerpen die in deze Nieuwsbrief worden behandeld:

1- EIB-onderzoek

Meer belasting op eigen huis raakt vooral senioren.

Naar verwachting begin volgende week zal dan eindelijk, na meer dan negen maanden, het regeerakkoord van het inmiddels vierde kabinet Rutte worden gepresenteerd. Zo links en rechts sijpelen al onderdelen daarvan naar buiten. Lees er in deze Nieuwsbrief  meer over.

2- Verslag MOB-overleg 25 november 2021

Het Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer (MOB) is een overlegplatform waarin organisaties betrokken bij het aanbieden en afnemen van betaaldiensten zich inzetten voor veilig, betrouwbaar, toegankelijk en efficiënt betalingsverkeer voor iedereen. Lees in deze Nieuwsbrief onder meer wie de Koepel hier in vertegenwoordigt en het verslag van dit MOB-overleg.

3- Vaker betaalproblemen onder ouderen

Volgens het Bureau Kredietregistratie (BKR) is het afgelopen jaar het aantal mensen dat problemen heeft om z’n rekeningen te betalen afgenomen. Op één groep na: senioren. Dat blijkt uit de jaarlijks door het BKR gepresenteerde Kredietbarometer. Bij senioren namen de financiële problemen dus juist toe. Lees in deze Nieuwsbrief  wat o.a. de grote boosdoener is.