Relaas van een bewogen week 

Er is in de achter ons liggende week een flink aantal berichten geplaatst op de website van de Koepel voor Gepensioneerden. Voor de mensen die deze artikelen nog niet hebben gezien, hieronder een viertal links naar die berichten. Duidelijk is dat de onvrede onder senioren verder oploopt en dat Den Haag de roep van senioren niet langer kan negeren. De artikelen zijn:

  1. Maatschappelijke organisaties roepen op tot beschaving. Dit artikel gaat over het onbetamelijk voorstel van het kabinet om de koppeling tussen het wettelijk minimumloon en de AOW los te laten. Diverse maatschappelijk organisaties, waaronder de Koepel Gepensioneerden, hebben hierover een statement gemaakt.
  2. Geen actie voor ouderen? Dan actie door ouderen! Het kabinet lijkt doof voor de argumenten van de seniorenorganisaties om de koopkracht van ouderen te verbeteren of in ieder geval niet te laten achteruitgaan. Als dat zo blijft is de kans groot dat de ouderen in actie komen.
  3. Uitgestoken hand premier Rutte blijkt leeg Na twee dagen debatteren over de regeringsverklaring blijkt de “uitgestoken hand” waarover premier Rutte het vorige week had, vooralsnog een loos gebaar. Slechts twee van de vijf ingediende moties werden aangenomen.
  4. Koepel Gepensioneerden negatief over indexatievoorstel kabinet Het draagvlak onder het voorziene nieuwe pensioenstelsel kalft steeds verder af. Een bericht over fopspenen en gehakt.

Volg Koepel-voorzitter John Kerstens op Facebook.

Inmiddels heeft voorzitter van de Koepel Gepensioneerden John Kerstens een eigen pagina op Facebook. Daarop doet hij regelmatig verslag van zijn werkzaamheden en leest u over de activiteiten en opvattingen van de Koepel Gepensioneerden.

Als u net als inmiddels meer dan 7000 senioren John Kerstens wilt volgen, klik dan hier: https://m.facebook.com/www.johnkerstens.nl

Persbericht: Senioren kopen niets voor versoepeling indexatie

Dit persbericht werd gisteren uitgebracht door ANBO, KBO-Brabant, KBO-PCOB, Koepel Gepensioneerden en NOOM. U vindt de link naar het persbericht ook in het eerder genoemde bericht “Koepel Gepensioneerden negatief over indexatievoorstel kabinet”.