De volgende artikelen staan in de nieuwsbrief van 9 juli 2022:

  • Niet voor de zomer, wel voor de herfst?
    Het kabinet is er niet in geslaagd de behandeling van het wetsvoorstel voor een nieuwe Pensioenwet voor het zomerreces door de Tweede Kamer te loodsen. Maar liefst twee schriftelijke vragenrondes en drie rondetafelgesprekken stonden daaraan in de weg. Dat het nieuwe pensioenstelsel wel erg ingewikkeld dreigt te worden, is ook tot de volksvertegenwoordigers doorgedrongen.
  • Grote uitdagingen voor ouderenzorg in de toekomst
    Hoe kunnen we de zorg voor ouderen ook straks op peil houden, met de toenemende vergrijzing? En hoe blijven senioren zo lang mogelijk zelfstandig? Het kabinet heeft hiervoor een plan gemaakt en de Koepel Gepensioneerden kan zich in de toekomstvisie vinden. Maar er zijn nog wel wat punten die serieus aandacht verdienen.

Lees hier de twee Nieuwsbriefartikelen (nr. 31) van de Koepel Gepensioneerden.