Onderwerpen die in deze Nieuwsbrief  van 15 januari 2022 worden behandeld:

 1. De maat is vol
  Vanochtend pakt De Telegraaf flink uit: ’s lands grootste krant ruimt zowat een hele pagina in voor een interview met Koepel-voorzitter John Kerstens over de groeiende onvrede onder senioren. De kop van het artikel: ‘De maat is vol’. De rest van het artikel leest u hier.
 2. Communicatietoolkit Belastingdienst
  In december en januari ontvangen veel mensen een voorlopige aanslag inkomstenbelasting over 2022 van de Belastingdienst. Daarin staat hoeveel belasting zij komend jaar terugkrijgen of moeten betalen. De voorlopige aanslag is de best mogelijke inschatting die de Belastingdienst kan maken over iemands fiscale en persoonlijke situatie volgend jaar. Het is belangrijk dat mensen de voorlopige aanslag altijd goed controleren. Ook gedurende het jaar, bijvoorbeeld wanneer zich veranderingen voordoen. Zo voorkomen zij dat ze achteraf geld moeten terugbetalen. De rest van het artikel leest u hier.
 3. Als het aan het kabinet ligt worden senioren nogmaals gepakt
  Voor degenen die de afgelopen week geen bezoek hebben gebracht aan onze website, hieronder de link naar een artikel met commentaar op het schaamteloze voornemen van de regering om de ontwikkeling van de AOW los te koppelen van de stijging van het minimumloon. Lees in de nieuwsbrief verder.
 4. Brief naar politiek over ontkoppeling AOW
  Afgelopen week stond de nieuwe ministersploeg van Rutte 4 op het bordes. Volgende week debatteert de Tweede Kamer over de regeringsverklaring. Een van de hoofdonderwerpen daarbij zal ongetwijfeld de door het kabinet voorgestelde loskoppeling van de AOW van het minimumloon zijn. Een unicum. Die koppeling is al decennialang de waarborg dat het ‘staatspensioen’ waardevast is. Zelfs tijdens de afgelopen economische crises, waarbij op zowat alles werd bezuinigd, bleef die koppeling intact. En juist nu dit kabinet meer miljarden uittrekt dan ooit, wordt de koppeling ten grave gedragen. Daarmee breekt Rutte 4 met een zowat heilig principe en wordt de deur opengezet naar vaker ontkoppelen. Lees in de nieuwsbrief verder.
 5. Nieuwe website pensioensector
  Voor professionals in de pensioensector is er vanaf j.l. donderdag een informatieplatform over het nieuwe pensioenstelsel: werkenaanonspensioen.nl. Het platform biedt werknemers- en werkgeversvertegenwoordigers, pensioenfondsen, verzekeraars en PPI’s (premiepensioeninstellingen) praktische informatie en hulpmiddelen om de overgang naar het nieuwe pensioenstelsel zo goed mogelijk te kunnen maken. Lees in de nieuwsbrief verder.