De volgende onderwerpen komen aan bod in deze Nieuwsbrief van de Koepel:

 • Voorzitter Pensioenfederatie op Algemene Vergadering Koepel Gepensioneerden
  Op 22 maart vond er weer een drukbezochte algemene vergadering van de Koepel Gepensioneerden plaats. Bijna 100 afgevaardigden (voor het merendeel fysiek aanwezig, maar deels ook online) verleenden het bestuur décharge voor het afgelopen jaar gevoerde (financiële) beleid en spraken hun waardering uit voor het gepresenteerde jaarverslag. Lees hier over het verdere verloop van deze ALV.
 • Voorlichtingsbijeenkomst Hoorrecht!
  Op woensdag 5 april organiseert de Koepel Gepensioneerden opnieuw een voorlichtingsbijeenkomst. Onderwerp is het hoorrecht dat verenigingen van de Koepel in de nu bij de Eerste Kamer liggende nieuwe Pensioenwet krijgen. Lees in de nieuwsbrief wat het programma op 5 april is. (Beperking: u kunt zich alleen aanmelden als u binnen uw vereniging van gepensioneerden actief betrokken bent bij hoe uw vereniging met het hoorrecht aan de slag gaat, en/of als u lid van een belanghebbenden- of verantwoordingsorgaan bent).
 • Krijgt u AOW én aanvullend pensioen? Vul dan de belastingaangifte in, mogelijk hebt u recht op teruggave
  Lees in de nieuwsbrief waarom dat nuttig kan zijn.
 • Koepel-voorzitter John Kerstens als gastspreker uitnodigen?
  In dit artikel laat De Koepel aan de lidverenigingen weten dat haar voorzitter beschikbaar is om leden van de lidverenigingen wat te vertellen over wat de Koepel Gepensioneerden zoal doet en geeft hij een interessant inkijkje in de gang van zaken rondom het pensioendossier.
 • Voorkom financieel misbruik
  In deze nieuwsbrief staan ook twee interessante online artikelen uit de Nieuwsbrief van MAX Consumenten.

M.a.w. weer genoeg interessante artikelen om deze nieuwsbrief van de Koepel door te lezen.