De volgende onderwerpen komen aan bod in deze Nieuwsbrief:

  • Enquête over hoorrecht
    De Wet Toekomst Pensioenen is nog niet door het parlement aangenomen (momenteel buigt de Eerste Kamer zich er over), maar sociale partners en pensioenfondsen zijn al wel aan het nadenken over of en zo ja hoe men wil ‘overstappen’ naar het in die wet neergelegde nieuwe pensioenstelsel. De Koepel Gepensioneerden heeft zich bij de behandeling van de wet sterk gemaakt voor inspraak van gepensioneerden. Dat heeft geleid tot de introductie van een zogenaamd ‘hoorrecht’ van verenigingen van gepensioneerden. Waarom de Koepel dat heeft gewild en wat men er mee wil bereiken, leest u in deze nieuwsbrief van de Koepel.
  • Eerste Kamer buigt zich over nieuwe Pensioenwet
    Nadat de Tweede Kamer eind vorig jaar een klap gaf op het Wetsvoorstel Toekomst Pensioenen, is nu de Eerste Kamer begonnen aan de behandeling ervan. Maar wie zijn er nog enthousiast over deze wet en wat zijn nu nog de mogelijkheden om e.e.a. aan te passen.

Vindt u deze onderwerpen interessant, lees dan door hier te klikken deze Nieuwsbrief.