Nieuwe scholingsdag hoorrecht in voorbereiding

Na de zeer succesvolle scholingsdag over het in de nieuwe Pensioenwet voorziene hoorrecht voor lidverenigingen van de Koepel Gepensioneerden, waaraan bijna 150 mensen deelnamen, is inmiddels een tweede dag in voorbereiding. Bedoeling is dan onder meer stil te staan bij de te volgen strategie om met dat hoorrecht een voor gepensioneerden maximaal resultaat te behalen.

In de eerder al verschenen Handleiding Hoorrecht van de Koepel (die momenteel wordt geactualiseerd naar aanleiding  van de besluitvorming in de Tweede Kamer) wordt aangegeven dat verenigingen van gepensioneerden niet moeten afwachten of en wanneer sociale partners (vakbonden en werkgever) hen benaderen. Ze moeten zelf het initiatief nemen.

Verder lezen…

Samenwerken loont

Sinds enige tijd werkt de Koepel Gepensioneerden samen met ANBO, KBO-PCOB en NOOM in ‘De Seniorencoalitie’. Dat doen we onder meer op het terrein van pensioenen. Zo kwam De Seniorencoalitie al een aantal keren in het nieuws met kritiek op de nieuwe Pensioenwet en sprak Koepel-voorzitter John Kerstens bijvoorbeeld namens De Seniorencoalitie op een door de Tweede Kamer georganiseerd rondetafelgesprek over die wet.

Inmiddels wordt bedoelde samenwerking uitgebreid tot andere voor senioren belangrijke onderwerpen als bijvoorbeeld wonen en zorg.

Onlangs werd John Kerstens samen met zijn collega;s van ANBO en KBO-PCOB over die samenwerking geïntervieuwd. Dat interview kunt u hier lezen.