Onderwerpen die in deze Nieuwsbrief  van 8 januari 2022 worden behandeld:

 1. Senioren krijgen ten onrechte de schuld
  Dat is de titel van een opinieartikel, van de hand van Koepelvoorzitter John Kerstens, dat vandaag in dagblad Trouw is gepubliceerd en  is geschreven naar aanleiding van de zowel in het pensioendossier als wanneer het gaat om de wooncrisis vaak gebruikte framing ‘oud versus jong’.  U leest hier het interessante artikel uit de Trouw van 8 januari: Lekker hè, senioren framen als verhuisweigeraars en potverteerders.
 2. Heeft u uw bank nog in beeld?
  In onze vorige nieuwsbrief hebben wij u geïnformeerd over het Actieplan Toegankelijk Betaalverkeer. In dit plan zijn “Eenduidige en breed gedragen normen en richtlijnen bij voornemen sluiten lokaal bankkantoor” als belangrijke pijlers op genomen.De informatieverstrekking bij sluiting van een bankkantoor leek beter te kunnen. Daarom zijn eenduidige richtlijnen opgesteld die in dit proces kunnen worden toegepast en alle banken hebben zich aan die richtlijnen geconformeerd. De rest van het artikel leest u hier.
 3. Onderzoek naar oversterfte duldt geen uitstel
  Het kabinet moet per direct onafhankelijk onderzoek laten doen naar de huidige oversterfte, vinden de gezamenlijke ouderenorganisaties. Het is onacceptabel dat de regering geen gehoor geeft aan een motie hierover van Pieter Omtzigt, die begin december Kamerbreed is aangenomen.ANBO, KBO-PCOB, Koepel Gepensioneerden, NOOM en KBO Brabant hebben in een brief aan minister De Jonge om dit academische onderzoek gevraagd. Zij staan daarin niet alleen: de roep om een onafhankelijk onderzoek zwelt aan, maar het kabinet geeft niet thuis. De rest van het artikel leest u hier.
 4. SER Themabrief Pensioenen en AOW
  De SER heeft dit jaar al vroeg een nieuwe themabrief over bovengenoemde onderwerpen samengesteld. Het bevat nieuws, overheidsinformatie en recente boeken en artikelen over het thema pensioenen en AOW. Dit is de link naar de websiteversie.