Het consortium BeterOud zet zich in, samen met professionals en organisaties, om het voor ouderen mogelijk te maken hun leven zo zelfstandig en waardevol te kunnen leiden, ook als zij afhankelijk zijn geworden van zorg of ondersteuning. Nu dit consortium een nieuwe website heeft gelanceerd is het misschien interessant om hier eens een kijkje te nemen. Klik hier als u nieuwsgierig bent geworden.